Logo Universiteit Utrecht

Gender Identity Registration and Human Rights Effects

Vragenlijsten

In de opstartfase van het project werken we aan twee samenhangende deelprojecten, die mede tot doel hebben om de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek beter in kaart te brengen. Het eerste deelproject, GIRARE Nederland, focust op veranderingen in de beleidspraktijk van Nederlandse gemeenten met betrekking tot het verzamelen en verstrekken van informatie over het geslacht van inwoners.

 

Het tweede deelproject, GIRARE International, is internationaal georiënteerd en onderzoekt hoe wijzigingen in de vermelding van geslacht in paspoorten en andere reisdocumenten (denk aan de Australische paspoorten met een X) de mobiliteit van mensen beïnvloedt, in het bijzonder voor trans* en anderen die zich niet thuisvoelen in een van de klassieke m/v hokjes.

 

Zowel GIRARE Nederland als GIRARE International zijn recentelijk gesloten. We willen al onze deelnemers heel hartelijk bedanken voor hun steun en inzet. Uw bijdrage is van essentieel belang voor de voortgang van ons onderzoek. In de aankomende periode zullen we ons bezighouden met het analyseren van onze data. Daarnaast zullen we enkele van onze deelnemers uitnodigen voor een interview.

 

GIRARE International is nu ook beschikbaar in het Spaans en Italiaans. Beide vragenlijsten zijn nog open voor deelnemers:

https://girare1.typeform.com/to/CRc9lH (Spaans)

https://girare1.typeform.com/to/pL3i9n (Italiaans)

 

Heeft u een van onze vragenlijsten al ingevuld? Wij willen graag met u in contact blijven. Daarom willen we u graag vriendelijk verzoeken om de GIRARE Contact vragenlijst in te vullen om ons te helpen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

https://girare1.typeform.com/to/JMM3HM (GIRARE Nederland Contact)

https://girare1.typeform.com/to/vBre7F (GIRARE International Contact)

https://girare1.typeform.com/to/eIfES2 (GIRARE International Spaans Contact)

https://girare1.typeform.com/to/EQZ652 (GIRARE International Italiaans Contact)