Gender Identity Registration and Human Rights Effects

Blog

Ouderschap m/v: en verder?

Door Marjolein van den Brink Eerder gepubliceerd door UCERF als onderdeel van UCERF overpeinzingen: Herijking afstammingsrecht # … Het huidige Nederlandse afstammingsrecht is – nog steeds – gebaseerd op een biologisch uitgangspunt: de wetgever gaat ervan uit dat kinderen altijd een moeder hebben (de mater semper certa est regel die bepaalt dat de vrouw die het kind…

Lees meer